Få hjælp nu!

Ring 112, hvis du har akut brug for hjælp fra politiet, eller der er fare for liv eller førlighed.

Ring 114, hvis du har været udsat for vold eller er vidne til vold, men ikke har akut brug for politiets hjælp.

Læs mere på Politiets hjemmeside

Ring til Lev Uden Volds nationale hotline på 1888.

Er der børn i familien, kan du lave en anonym underretning. Ifølge lovgivningen har alle borgere, der får kendskab til, at et barn eller en ung udsættes for vold, seksuelle overgreb eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, pligt til at underrette kommunen.

Underretningen kan være første skridt mod relevant hjælp for både børn og voksne i familien. Er du fagperson, har du en skærpet pligt til at underrette.

Læs mere om, hvordan man laver en underretning på borger.dk