Du er bekendt eller kollega
Her er, hvad du kan gøre

Ræk ud og hjælp med at opsøge hjælp

Ræk ud

 • Prøv at komme til at tale med voldudøveren på tomandshånd. Skab et trygt og fortroligt rum med en gåtur eller over en kop kaffe. Du kan lægge ud med en mere generel snak om, hvordan det går.
 • Du kan lægge ud med en mere generel snak om, hvordan det går.
 • Giv udtryk for din bekymring, og at du gerne vil hjælpe. Vær tydelig omkring, at den voldelige adfærd er et meget alvorligt problem og kan være en kriminel handling.
 • Fortæl, at det er muligt at få behandling for den voldelige adfærd og på den måde komme videre til et liv uden vold og voldelige konflikter.
 • Hvis der er børn i familien, kan du fortælle, at vold i hjemmet går hårdt ud over børnene. Også selvom de voksne ikke tror, at børnene ved, hvad der foregår.
 • Vær tålmodig. Den udøvende skal ofte have tid til at tænke, og er ikke altid klar til at tage imod din hjælp med det samme. Hvis du har mistanke om, at nogen er i fare som følge af volden, skal du dog reagere hurtigt ved at kontakte politiet eller anden myndighed.

Hjælp videre

 • Hjælp den voldsudøvende med at søge hjælp. Start gerne med at kontakte den nationale hotline på 1888 for at høre, hvor man kan få hjælp i din kommune. Dialog Mod Vold tilbyder fx forløb for voldsudøveren og deres familie.
Vær tålmodig og pas på dig selv

Hjælp til selvhjælp

Hvis du har mulighed for det, kan du give voldudøveren følgende konkrete gode råd:

 • Forklar, at det er bedre at gå væk, eller at lade partneren gå fra en situation, hvor man ikke kan styre sine følelser — i stedet for at udøve vold.
 • Snak med udøveren om de fysiske tegn, der kan være, når en konflikt er ved at eskalere fx høj puls, hurtig vejrtrækning, knyttede hænder. Hvis udøveren mærker disse tegn, er det tid til at komme væk fra konflikten eller den situation, der skaber de reaktioner.
 • Snak med den voldsudøvende om, hvad der virker godt til at få ro på følelserne, når en konflikt er under opsejling. Opfordr til at gøre de ting, der giver ro på følelserne.

Pas på dig selv

 • Bring aldrig dig selv i fare! Ring 112, hvis du har akut brug for hjælp fra politiet, eller der er fare for liv eller førlighed. Ring 114, hvis du har været udsat for vold eller er vidne til vold, men ikke har akut brug for politiets hjælp.
 • Det kan være hårdt at kende en, der er udøver vold. Det er vigtigt, at du ikke tager det fulde ansvar. Du kan tydeligt vise, at du er klar til at støtte op, men du kan ikke løse det for den udøvende.
 • Find nogen, du selv kan snakke med, eller ring til den nationale hotline på 1888, hvor du kan få hjælp til at håndtere situationen.

Du kan gøre en forskel

Mange voldudøvere er selv vokset op med vold. Og de fleste har et ønske om at bryde med det mønster, de selv er vokset op med.

Opvæksten kan dog også medføre, at vold er blevet normaliseret, og det kan stå i vejen for, at man opsøger hjælp. Familie, venner, bekendte og fagfolk kan gøre en vigtig forskel ved at række ud og hjælpe voldsudøveren til at indse sine egne handlinger og ændre adfærd.

Selvom du oplever, at der ikke bliver handlet på det, du har gjort, har det aldrig været forgæves. Du har med stor sandsynlighed medvirket til, at voldsudøveren er kommet et lille skridt nærmere at få stoppet den voldelige adfærd.