Du er fagperson
Her er, hvad du kan gøre

Ræk ud og hjælp med at opsøge hjælp

Ræk ud

 • Skab mulighed for at tale fortroligt med den voldsudøvende under fire øjne. Det giver rum til at tale åbent om hendes/hans udfordringer med at styre sit temperament.
 • Tænk på, hvordan du møder den voldsudøvende. Det kan betyde meget for, om hun/han kan se muligheder for et liv uden vold.
 • Undgå at bagatellisere volden. Det er vigtigt, at den voldsudøvende stopper volden nu og søger hjælp.
 • Husk at have fokus på løsninger på den svære situation og en vej ud af volden.

Hjælp videre

 • Hjælp den voldsudøvende med at søge hjælp. Dialog Mod Vold tilbyder fx forløb for voldsudøvere og deres familie.
 • Undersøg relevante tilbud i din kommune, andre myndigheder eller hos civilsamfundsorganisationer (NGO’er).
 • Henvis den voldsudøvende til den nationale hotline 1888.
Vær tålmodig og pas på dig selv

Faglig sparring og vurdering

 • Snak med din leder eller dine kollegaer om jeres muligheder for at hjælpe den voldsudsatte og dennes familie.
 • Arbejd tværfagligt. Sagerne kan oftest kun løses i et samarbejde mellem flere fagpersoner.
 • Drøft med relevante kollegaer, hvad der er den gældende lovgivning på området, og hvordan I kan bruge denne lovgivning.
 • Du kan få faglig sparring hos den nationale hotline 1888 eller Lev Uden Volds juridiske rådgivning for fagpersoner (juridisk@levudenvold.dk eller tlf. 3118 4441).
 • Hvis der er børn i familien, har du en skærpet underretningspligt. Husk, at vold mellem forældrene har lige så negative konsekvenser for børnene, som hvis børnene selv er udsat for vold.

Du kan gøre en forskel

Ligesom med voldsudsatte kan omgivelserne gøre en forskel for at få en voldsudøver til at indse sine egne handlinger og ændre sin adfærd. Flere studier peger på, at voldsudøvere har et ønske om at bryde de mønstre, de selv er vokset op i. Opvæksten kan dog også medføre, at vold er blevet normaliseret, og at det kan gøre det svært at erkende voldsudøvelsen og opsøge hjælp.

Nogle har den opfattelse, at deres vold ikke påvirker deres børn. Du har som fagperson en pligt til at gribe ind, hvis der er børn i familien. Og fokus på voldens skadevirkninger på børn kan samtidig få voldsudøveren til at erkende sit problem og opsøge hjælp.

Måden, som fagpersoner møder voldsudøveren på, kan have en stor betydning for vejen til hjælp og motivationen for at komme i behandling. Det at blive set og anerkendt som mere end blot en voldsudøver, kan være en forudsætning for at finde motivationen til forandring. Voldsudøverne ønsker at blive mødt af en tilgang, der både anerkender deres sårbarhed og adresserer deres voldsudøvelse.