Du er familie eller ven
Her er, hvad du kan gøre

Ræk ud og hjælp med at opsøge hjælp

Ræk ud

 • Prøv at komme til at tale med den voldsudsatte på tomandshånd. Skab et fortroligt rum. Det kan være en gåtur eller over en kop kaffe.
 • Gå forsigtigt frem, start fx med en snak om, hvordan det går. Stil nysgerrige og opklarende spørgsmål. Giv udtryk for, at du er bekymret.
 • Vis den voldudsatte, at du tror på det, hun/han fortæller. Anerkend, at det kan være svært at komme ud af et voldeligt forhold.
 • Understreg at vold ikke er normalt, og at ingen skal leve med partnervold.
 • Pas på med at være fordømmende overfor voldsudøveren – det kan skubbe den voldsudsatte væk.

Hjælp med at opsøge hjælp

 • Fortæl den voldsudsatte, at der er hjælp at få. Uanset om at hun/han ønsker at forlade voldsudøveren eller ej.
 • Hvis den voldsudsatte ønsker at få hjælp, kan du tilbyde at hjælpe med at kontakte offentlige eller private hjælpetilbud. Det kan være svært at tage det første skridt alene.
Vær tålmodig og pas på dig selv

Vær tålmodig

 • At komme ud af et voldeligt forhold kan være svært og tager tid. Den voldsudsatte er ikke nødvendigvis klar til at tage imod din hjælp lige nu – eller overhovedet anerkende, at der er tale om vold. Acceptér at du kan blive afvist i første omgang.
 • Vær tålmodig og vis, at du er klar til at snakke og støtte, når den voldsudsatte er klar til at tage imod din hjælp.
 • Følg op, gentag din bekymring og vis, at du ikke giver op.

Pas på dig selv

 • Bring aldrig dig selv eller den voldsudsatte i fare! Ring 112, hvis du har akut brug for hjælp fra politiet, eller der er fare for liv eller førlighed.
 • Det kan være hårdt at være pårørende til en, der er udsat for vold. Find nogen, du selv kan snakke med, eller ring til den nationale hotline på 1888, hvor du kan få hjælp som pårørende til at håndtere situationen.
 • Det er vigtigt, at du ikke tager det fulde ansvar for den, der er udsat for vold. Du kan tydeligt vise, at du er klar til at støtte op, men du kan ikke træffe valgene for den voldsudsatte.

Du kan gøre en forskel

Det kan være svært at forlade en voldelig partner eller tage imod hjælp til at stoppe volden. Som voldsudsat kan man miste sit selvværd, og man kan være fyldt med både skyld og skam. Derudover kan fælles børn, økonomi og boligforhold gøre det uoverskueligt at komme ud af et voldeligt forhold.

Familie eller venner kan gøre en vigtig forskel ved at støtte op. Når omgivelserne udviser omsorg, anerkendelse og forståelse, kan det styrke den voldsudsattes handlekraft og motivation til at komme ud af det voldelige forhold. Men det kan tage tid for den voldsudsatte at være klar til at få hjælp. Prøv derfor at være tålmodig og stå klar til at støtte, når den voldsudsatte er parat til at tage imod din hjælp.

Selvom du oplever, at der ikke bliver handlet på det, du har gjort, har det aldrig været forgæves. Du har med stor sandsynlighed medvirket til, at den udsatte er kommet et lille skridt nærmere et liv uden vold og er mere åben for hjælp næste gang, du eller en anden rækker ud.