Du er bekendt eller kollega
Her er, hvad du kan gøre

Ræk ud og hjælp med at opsøge hjælp

Ræk ud

 • Prøv at komme til at tale med den voldsudsatte på tomandshånd. Skab et fortroligt rum. Det kan være en gåtur eller over en kop kaffe.
 • Gå forsigtigt frem, start fx med en snak om, hvordan det går. Stil nysgerrige og opklarende spørgsmål. Giv udtryk for, at du er bekymret.
 • Vis den voldudsatte, at du tror på det, han/hun fortæller. Anerkend, at det kan være svært at komme ud af et voldeligt forhold.
 • Understreg, at vold ikke er normalt, og at ingen skal leve med partnervold.
 • Pas på med at være fordømmende overfor voldsudøveren – det kan skubbe den voldsudsatte væk.

Hjælp med at opsøge hjælp

 • Fortæl den voldsudsatte, at der er hjælp at få. Uanset om hun/han ønsker at forlade voldsudøveren eller ej.
 • Hvis den voldsudsatte ønsker at få hjælp, kan du tilbyde at hjælpe med at kontakte hjælpetilbud. Det kan være svært at tage det første skridt alene. Spørg ind til, om den voldsudsatte har familie eller venner, der kan støtte i situationen og måske hjælpe med at opsøge hjælp – hvis du ikke selv føler dig tæt nok på den voldsudsatte til at gøre det.
 • Du kan printe og give Lev Uden Volds pjece til den voldsudsatte.
Vær tålmodig og pas på dig selv

Vær tålmodig

 • At komme ud af et voldeligt forhold kan være svært og tager tid. Den voldsudsatte er ikke nødvendigvis klar til at tage imod din hjælp lige nu – eller overhovedet anerkende, at der er tale om vold. Acceptér, at du kan blive afvist i første omgang.
 • Vær tålmodig og vis, at du er klar til at snakke og støtte, når den voldsudsatte er klar til at tage imod din hjælp.
 • Følg op, gentag din bekymring og vis, at du ikke giver op.

Pas på dig selv

 • Bring aldrig dig selv eller den voldsudsatte i fare! Ring 112, hvis du har akut brug for hjælp fra politiet, eller der er fare for liv eller førlighed.
 • Det kan være hårdt at være pårørende til en, der er udsat for vold. Find nogen, du selv kan snakke med, eller ring til den nationale hotline på 1888, hvor du kan få hjælp som pårørende til at håndtere situationen.
 • Find nogen, du selv kan snakke med, eller ring til den nationale hotline på 1888, hvor du kan få hjælp til at håndtere situationen.

Du kan gøre en forskel

Det kan være svært at forlade en voldelig partner eller tage imod hjælp til at stoppe volden. Som voldsudsat kan man miste sit selvværd, og man kan være fyldt med både skyld og skam. Derudover kan fælles børn, økonomi og boligforhold gøre det uoverskueligt at komme ud af et voldeligt forhold.

Familie, venner eller bekendte kan gøre en vigtig forskel ved at støtte op. Når omgivelserne udviser omsorg, anerkendelse og forståelse, kan det styrke den voldsudsattes handlekraft og motivationen til at komme ud af det voldelige forhold. Men det kan tage tid for den voldsudsatte at være klar til at få hjælp. Prøv derfor at være tålmodig og stå klar til at støtte, når den voldsudsatte er parat til at tage imod din hjælp.

Som bekendt eller kollega kan det måske føles grænseoverskridende at tale om partnervold. Men vi ved, at mange voldsudsatte har et ønske om, at omgivelserne rækker ud. Din hjælp kan gøre en forskel. Selvom du oplever, at der ikke bliver handlet på det, du har gjort, har det aldrig været forgæves. Du har med stor sandsynlighed medvirket til, at den udsatte er kommet et lille skridt nærmere et liv uden vold og er mere åben for hjælp næste gang, du eller en anden rækker ud.