Du er fagperson
Her er, hvad du kan gøre

Ræk ud og hjælp med at opsøge hjælp

Ræk ud

 • Husk at du har ret til at tale med den voldsudsatte under fire øjne. Husk en neutral tolk, hvis der er behov for tolkebistand. Stil nysgerrige og opklarende spørgsmål.
 • Husk at dokumentere tegn på fysisk, psykisk og seksuel vold – det kan være vigtigt bevismateriale i en efterfølgende retssag.
 • Reagér hurtigt og tag den svære samtale. Problemet bliver kun sjældent mindre med tiden.
 • Det er vigtigt, at du som fagperson møder den voldsudsatte på en anerkendende måde og viser, at du forstår den situation, hun/han står i – fx at det kan være vanskeligt at forlade en voldelig partner.

Hjælp videre

 • Undersøg relevante tilbud i din kommune eller hos andre myndigheder og civilsamfundsorganisationer (NGO’er).
 • Henvis den voldsudsatte til den nationale hotline 1888 eller Danners rådgivning Sig Det til Nogen.
 • Hjælp fx med at kontakte det lokale krisecenter.
Vær tålmodig og pas på dig selv

Faglig sparring og vurdering

 • Snak med din leder eller dine kollegaer om jeres muligheder for at hjælpe den voldsudsatte og dennes familie.
 • Arbejd tværfagligt. Sagerne kan oftest kun løses i et samarbejde mellem flere fagpersoner.
 • Drøft med relevante kollegaer, hvad der er den gældende lovgivning på området, og hvordan I kan bruge denne lovgivning.
 • Du kan få faglig sparring hos den nationale hotline 1888 eller Lev Uden Volds juridiske rådgivning for fagpersoner (juridisk@levudenvold.dk eller tlf. 3118 4441).

Du kan gøre en forskel

Det kan være svært at forlade en voldelig partner eller tage imod hjælp til at stoppe volden. Som voldsudsat kan man miste sit selvværd, og man kan være fyldt med både skyld og skam. Derudover kan fælles børn, økonomi og boligforhold gøre det uoverskueligt at komme ud af et voldeligt forhold.

Familie, venner, bekendte og fagfolk kan gøre en vigtig forskel ved at støtte op. Når omgivelserne udviser omsorg, anerkendelse og forståelse, kan det styrke den voldsudsattes handlekraft og motivationen til at komme ud af det voldelige forhold. Men det kan tage tid for den voldsudsatte at være klar til at få hjælp. Prøv derfor at være tålmodig og stå klar til at støtte, når den voldsudsatte er parat til at tage imod din hjælp.

Selvom du oplever, at der ikke bliver handlet på det, du har gjort, har det aldrig været forgæves. Du har med stor sandsynlighed medvirket til, at den udsatte er kommet et lille skridt nærmere og er mere åben for hjælp næste gang, du eller en anden forsøger.